Vabljeno predavanje pred. Marjete Kókoš

V okviru predmeta Varnost v logističnih procesih in varstvo pri delu smo gostili pred. Marjeto Kókoš, ki je za nas pripravila predavanje o ergonomiji in stresu na delovnem mestu. Pred. Marjeta Kókoš je častna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor ter dobitnica številnih mednarodnih in domačih priznanj za svoje delo na področju zdravstva in izobraževanja.